Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

Документа школе

Правилник о буџетском рачуноводству
Правилник о Студентском парламенту
Правилник о финансијском управљању и контроли
Политика обезбеђења квалитета
Правилник о стицању и расподели сопстевних средстава
Правилник о раду профитних центара
Правилник о организацији и систематизацији послова
Правилник о заштити података о личности
Правилник о канцеларијском и архивском пословању Академије
Стратегија обезбеђења квалитета Академија Шумадија
Акциони план за спровођење СОК
Програм рада за школску 2020-2021. год.
Правилник о издавачкој делатности
Правилник о стручном и научном усавршавању
Правилник о поступку избора у звање и заснивање радног односа наставника и сарадника
Правилник о пријави, изради и одбрани завршног рада
Правилник о мастер раду
Одлука о измени статута Академије струковних студија Шумадија
Статут Академеије струковних студија Шумадија
 
 
Почетак | Школа | Документи | Документа школе