Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

Документа школе

Одлука о измени статута Академије струковних студија Шумадија
Статут Академеије струковних студија Шумадија
Правилник о изменама правилника о самовредновању
Правилник о изменама и допуна Правилника о упису студената
Правилник о упису студената
Правилник о пријави, припреми и обрани завршног, специјалистичког и мастер рада
Правилник о правилима студија
Пословник о раду наставно - стручног већа
Правилник о раду библиотеке
Правилник о мобилности студената преноењу еспб и признавању испита
Првилник о мастер струковним студијама
Правилник о расподели сопствених средстава
Правилник о специјалистицким студијама
Стратегија обезбедјења квалитета школе
Стандарди и поступци за обезбедјење квалитета сколе
Правилник о избору у звање и заснивању радног односа наставника и сарадника
Правилник о систематизацији и организацији послова
Пословник о раду наставног већа
 
 
Почетак | Школа | Документи | Документа школе