VTMŠ Trstenik

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

Документа школе

Правилник о мастер струковним студијама
Правилник о расподели сопствених средстава
Правилник о специјалистичким студијама
Стратегија обезбеђења квалитета
Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета школе
Правилник о избору у звање и заснивању радног односа наставника и сарадника
Правилник о организацији и системтизацји послова
Пословник о раду Наставног већа
Пословник о раду Савета
Пословник о раду Студентског парламента
Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности студената
Упуство за израду књига, монографија и завршних радова
Правилник о пријави, припреми и одбрани завршног рада
Правилник о стручном и научном усавршавању запослених
Правилник о самовредновању и оцењивању квлитета
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања