Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

Петак, 25 Децембар 2020 09:37

Избор наставника у звање виши предавач - Математика и рачунарство

Written by
Rate this item
(0 votes)

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Извештај  Комисије за писање извештаја о кандидатима пријављеним на конкурс, са предлогом за избор једног наставника у звањевиши предавач за ужу стручну областМатематика и рачунарство, заведен под дел. бројем 807 од 23.12.2020. године ставља се на увид јавности 30 дана, у Секретаријату Академије струковних студија Шумадија, на адреси Косовска 8 у Крагујевцу и објављивањем на интернет страници Одсека Трстеник  и Одсека Крагујевац.

Извештај се ставља на увид јавности дана  25.12.2020. године.

Read 197 times
Почетак | Студентски сервиси | Општа обавештења за студенте | Актуелности | Избор наставника у звање виши предавач - Математика и рачунарство