VTMŠ Trstenik

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

 РЕГУЛИСАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

ШТА ИЗУЧАВА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:

Студијски програм омогућава изучавање и стицање битних знања из области безбедности саобраћаја, регулисања саобраћаја, саобраћајног планирања и пројектовања, експлоатације и одржавања моторних возила,  као и других општих и техничких дисциплина које су директно или индиректно везане за друмски саобраћај (рачунарство и информатика, заштита животне средине итд).

КОМПЕНТЕНЦИЈЕ:

Савладавањем овог студијског програма студенти су способни да самостално решавају практичне проблеме из области друмског саобраћаја пре свега кроз:

  • анализу саобраћајних токова, регулисање и пројектовање саобраћајне сигнализације и раскрсница применом савремених софтверских решења
  • анализу и превенцију саобраћајних незгода, предлагање мера за повећање безбедности саобраћаја

ЗВАЊЕ КОЈЕ СЕ ДОБИЈА:

СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ ИНЖЕЊЕР САОБРАЋАЈА

 Табела предмета

Распоред предмета по семестрима
Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Број часова (недељно) 
П+В
ЕСПБ
1. МИР pdf-icon Методологија истраживачког рада ОП I 3+2 7
2. ИМЕ pdf-icon Инжењерска мерења ОП I 4+3 7
3. ЕЕТ pdf-icon Енергетска ефикасност техничких система ОП I 4+3 7
4. СПС pdf-icon Стручна пракса                                               I / 4
5. *  Изборни предмет изборног блока I  ИП II 3+3 6
6. *  Изборни предмет изборног блока II ИП II 2+3 5
7. *  Изборни предмет изборног блока III  ИП II 2+3 5
8. *  Изборни предмет изборног блока IV  ИП II 2+3 5
9. СРС pdf-icon Специјалистички рад         II / 14
Укупно часова активне наставе /недељно/ у ова семестра 20+20  
Укупно часова активне наставе годишње 300+300=600  
  Укупно ЕСПБ 60
ОП - обавезни предмет, ИП - изборни предмет    
П+В - предавања + вежбе   
* Студент бира 4 предмета, по један предмет у сваком од четири изборна блока

   

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ за студијски програм РЕГУЛИСАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
Р.бр.   Шиф. пред. Назив предмета Сем. Број часова
П+В
ЕСПБ
1. Изборни блок I    СИС pdf-icon Статистичка истраживања у саобраћају II 3+3 6
2. МАБ pdf-icon Методе анализе безбедности саобраћаја II
3. Изборни блок II    ВСН pdf-icon Вештачење саобраћајних незгода II 2+3 5
4. СТС pdf-icon Саобраћајни ток - симулација II
5. Изборни блок III  РУС pdf-icon Регулисање и управљање саобраћаја - симулација II 2+3 5
6. СЖС pdf-icon Саобраћај и животна средина II
7. Изборни блок IV    ДМВ pdf-icon Дијагностика моторних возила II 3+3 5
8. ОПИ pdf-icon Операциона истраживања II
Укупно часова активне наставе (за 4 изборна предмета) 9+12  
Укупно ЕСПБ (за 4 изборна предмета) 21
Почетак | Студије | Специјалистичке студије 2016 | Регулисање и безбедност друмског саобраћаја