Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

Лабораторија за МАШИНСКЕ МАТЕРИЈАЛЕ

Експерименталне вежбе из предмета МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ изводе се у савременој и добро опремљеној лабораторији. Циљ ових вежби јесте да кроз разна мерења и испитивања особина машинских материјала, студенти стекну практична знања о њиховим карактеристикама и могућностима примене у експлоатацији.
На свим вежбама користи се стандардна и атестирана лабораторијска опрема, а студенти све измерене резултате обрађују у облику реферата и бране као део предиспитних обавеза.
У току семестра је такође предвиђено да у оквиру часова вежби студенти обиђу лабораторије и погоне „ПРВЕ ПЕТОЛЕТКЕ“ у Трстенику и да практићно, на конкретним радним местима у производњи, упознају особине машинских материјала код различитих уређаја и делова.
Један део лабораторије за машинске материјале служи такође и за смештај експоната из предмета Машински елементи, где студенти могу непосредно разгледати изложене машинске делове и склопове:

  • толерисане склопове (са лабавим, чврстим или неизвесним налегањем);
  • елементе за везу (навојни, заковани, заварени, залепљени, залемљени и елеастични машински спојеви);
  • елементе за пренос снаге (фрикциони, каишни, ланчани и зупчасти парови);
  • елементе за обртно кретање (вратила, осовине, клизни и котрљајући лежајеви, спојнице и кочнице);
  • остале стандардне и нестандардне (специјалне) машинске елементе.

Почетак | Школа | Лабораторије | Лабораторија за МАШИНСКЕ МАТЕРИЈАЛЕ