Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

   

Распоред предмета по семестрима
Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Број часова (недељно) 
П+В
ЕСПБ
1. МИР pdf-icon Методологија истраживачког рада ОП I 3+2 7
2. ИМЕ pdf-icon Инжењерска мерења ОП I 4+3 7
3. ЕЕТ pdf-icon Енергетска ефикасност техничких система ОП I 4+3 7
4. СПС pdf-icon Стручна пракса                                               I / 4
5. *  Изборни предмет изборног блока I  ИП II 3+4 7
6. *  Изборни предмет изборног блока II ИП II 3+4 7
7. *  Изборни предмет изборног блока III  ИП II 3+4 7
8. СРС pdf-icon Специјалистички рад         II / 14
Укупно часова активне наставе /недељно/ у ова семестра 20+20  
Укупно часова активне наставе годишње 300+300=600  
  Укупно ЕСПБ 60
ОП - обавезни предмет, ИП - изборни предмет    
П+В - предавања + вежбе   
* Студент бира 3 предмета, по један предмет у сваком од три изборна блока

   

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ за студијски програм ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Р.бр.   Шиф. пред. Назив предмета Сем. Број часова
П+В
ЕСПБ
1.  Изборни блок I   КИП pdf-icon Компјутерски интегрисани производни системи II 3+4 7
2. МИД pdf-icon 3Д моделирање и дизајн II
3. НМА pdf-icon Напредне методе анимације II
4. Изборни блок II    УПП pdf-icon Управљање пројектима и предузетништво II 3+4 7
5. ОПА pdf-icon Оптимизациони алгоритми II
6. ПЗБ pdf-icon Програмирање за базе података II
7. Изборни блок III     МИС pdf-icon Моделирање и смулација у техничким системима II 3+4 7
8. ВЕБ pdf-icon ВЕБ програмирање II
9. НУС pdf-icon Надзорни управљачки системи II
Укупно часова активне наставе (за 3 изборна предмета) 9+12  
Укупно ЕСПБ (за 3 изборна предмета) 21
Почетак | Студије | Специјалистичке студије